የጤና ሚኒስቴር የጤና አመራር መረጃ ስርዓት

DHIS 2
የጤና ሚኒስቴር የጤና አመራር መረጃ ስርዓት Ministry of Health - Health Management Information System
Sign in
Log in with your username and password - if you can't login contact your system administrator
Powered by DHIS 2  Ethiopian Health Management Information System